<br>

Miljöarbete

Eskilstuna Byggtjänst tillämpar de lagar och föreskrifter som finns för att begränsa belastningen på miljön.

För att begränsa vår påverkan av luftföroreningar planerar och samordna vi våra transporter. I vårt miljöarbete ser vi även över de materialval och tekniker vi använder så att förbrukningen av naturresurser reduceras.