<br>

Kvalitetssäkring

Eskilstuna Byggtjänst har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom byggsektorn.

Eskilstuna Byggtjänst är ett företag med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom byggsektorn. Det vill vi ska genomsyra hela vår verksamhet, därför är det viktigt för oss med kvalitetssäkring både vad det gäller de tjänster och de produkter som vi erbjuder. För oss är det en självklarhet att omsorgsfullt planera projektet och följa överenskommen tidsplan.

Våra medarbetare får kontinuerlig utbildning och information om de produkter och regelverk för stambyten.

En objektsanpassad kvalitets/miljöplan och arbetsmiljöplan utarbetas för varje objekt.