<br>

Certifikat

Eskilstuna Byggtjänst använder sig enbart av Auktoriserade VVS-installatörer.

Vi innehar certifikat BAS-U och BAS-P.


Utdrag från Arbetsmiljöverkets hemsida:

Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet, förkortad BAS-P, dels för utförandet av arbetet, BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden till 6 § i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala.